Vedení účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Kontrola a systematizace převzatých účetních dokladů.
 • Zaúčtování jednotlivých účetních dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví v aktuálním znění.
 • Vyhotovení tiskových výstupů dle přání klienta.

Zpracování a podání daňových přiznání

 • Daň z přidané hodnoty (měsíční / čtvrtletní přiznání).
 • Daň z příjmu fyzických osob.
 • Daň z příjmu právnických osob.
 • Daň silniční.
 • Zastupování klientů před správcem daně na finančních úřadech.

Personalistika a mzdy

 • Mzdový outsourcing.
 • Kompletní zpracování mzdové agendy.
 • Měsíční přehledy mezd, výplatní pásky.
 • Příkazy k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění).
 • Měsíční přehledy pro ZP a ČSSZ.
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na ZP a ČSSZ.
 • Evidenční listy důchodového zabezpečení a mzdové listy.

Zastupování klientů

 • Zastupování klientů před správcem daně na finančních úřadech.
 • Zastupování klientů u ZP.
 • Zastupování klientů u ČSSZ.

Poradenství a konzultace

 • Daňové, účetní, mzdové poradenství.

Ceny za služby jsou paušální. Stanovují se s ohledem na množství a připravenost položek, složitost účetních operací a individuální požadavky klientů tak, aby cena přesně odpovídala konkrétnímu případu.