Podpora

Asistence při volbě informačního systému a jeho optimální konfigurace

Na základě údajů poskytnutých klientem zpracujeme návrh vhodného řešení. Prvním krokem je volba informačního systému, kde se rozhoduje především s ohledem na velikost firmy. Dále pak, přesně podle konkrétních požadavků, navolíme jednotlivé moduly systému tak, aby jejich sestava stoprocentně korespondovala s přáním a potřebami klienta.

Zabezpečení technického zázemí

S přihlédnutím ke zvolenému systému, jeho konfiguraci a k dalším potřebám firmy navrhneme a zajistíme vhodné technické vybavení.

Implementace

Jde o uvedení nového informačního systému do běžného provozu.

  • instalace systému přímo u klienta
  • nastavení systému dle individuálních potřeb
  • převedení dat ze stávajícího systému
  • zaškolení pracovníků
  • dohled nad chodem nového systému

Servis a podpora informačního systému

Naše práce zavedením informačního systému zdaleka nekončí. S našimi klienty jsme nadále v každodenním kontaktu a operativně řešíme jejich problémy.

  • hotline
  • hotmail
  • vzdálený přístup
  • servisní zásah přímo u klienta

Samozřejmostí je pro nás okamžitá reakce na změny v legislativě a na vývoj technologií, individuální přístup k jednotlivým klientům a individuální postup při řešení jejich požadavků.

Legislativní změny: Pořádáme pravidelná školení a semináře, kde jsou zájemci z řad klientů i laické veřejnosti seznamováni se změnami v zákonech a z nich plynoucími závěry.

Změny technologií: Poskytovaný software prochází neustálým vývojem, který koresponduje s novými trendy. Systémy zdokonalujeme i na základě informací získaných od klientů. Nedílnou součástí přístupu k zákazníkům je právě zpětná vazba umožňující pružně reagovat.