Neklesáme na mysli a jezdíme dál

Byť většina závodů byla zrušena v důsledku covidu19, tak neklesáme a jezdíme jak patrné.