Neklesáme na mysli a jezdíme dál

Byť většina závodů byla zrušena v důsledku covidu19, tak neklesáme a jezdíme jak patrné.

2020-08-31T22:56:36+00:00